REKLAME

Ejendomsaktieselskabet PARAPLYEN tilbyder reklameplads på bygningens facade, det være enten som fast facade reklame eller som skærm reklame med et levende budskab fra husets tag.

 

Med næsten 1 million mennesker passerende Rådhuspladsen om ugen, hvoraf godt 400.000 er unikke, er pladsen en af de mest befærdede steder i hovedstaden. Det gør stedet yderst velegnet for markedsføring – det være sig både for strategisk, såvel som taktisk kommunikation. Med en unik OTS og et højt antal unikke besøgende, er en reklame på bygningen PARAPLYEN et yderst effektivt supplement i mediasplittet.

 

Tilbage til Rådhuspladsen